Kemiallinen ilmanpuhdistus terveydenhuoltolaitoksissa

Sisäilman laadun tarkkailu on olennainen osa terveydenhuoltoalan toimivuuden ja jatkuvuuden takaamista. Epäpuhtaudet voivat tunkeutua ulkopuolelta monin tavoin ja kerääntyä sisätiloihin. Haihtuvien kaasuyhdisteiden ulkoiset lähteet, kuten jätteenpoltto, lastaushyllyt ja roskakorit, sijaitsevat yleensä rakennuksen takana, jossa yleensä sijaitsevat ilmanvaihtojärjestelmien ilmanottoaukot. Myös usein lähellä sijaitsevat teollisuus- ja asuinrakennukset vaikuttavat sisäilmaan ja sen laatuun. Taukohuoneet, siivoustuotteiden käyttö sekä säilytys ja vierailijat voivat lisätä sisäilman haitallisia päästöjä ja epäpuhtauksia.

Vaikka perinteiset ilmanpuhdistussuodattimet vangitsevat pölyn ja muut pienemmät hiukkaset, Alfaintekin kemialliset ilmanpuhdistusjärjestelmät poistavat haitalliset ja ei-toivotut partikkelimuodossa olevat sekä kaasumaiset epäpuhtaudet kokonaisuudessaan – jotka muodostavat todellisen uhan ilmanlaadulle sisätiloissa.

Alfaintekin suodatus- sekä ilmanpuhdistimet ovat paras valinta jatkuvaan ympäristön ilmanlaadun seurantaan ja takaavat laadukkaan sisäilman vaativissakin olosuhteissa.

Kemiallinen ilmanpuhdistus lääketeollisuudessa
Ilman epäpuhtauksien tehokasta puhdistus Hiilidioksidin (CO2) poisto sisäilmasta