Puhtaan ilman ratkaisut teollisuuteen sekä yksityiselle sektorille

Korroosionesto

Saastunut ilma vaikuttaa haitallisesti teollisuuden prosessinohjauslaitteiden, tietokoneiden, prosessinvalvontajärjestelmien ja tiedonkeruun elektronisiin komponentteihin. Alfaintekin kemikaaliset ilmansuodattimet (Chemical Air Filters for Gas Phase) ja kemikaalinen ilmanpuhdistus korroosionestoa varten (Deep Bed Scrubber for Corrosion Control) estävät elektronisten laitteiden korroosiota ja takaavat ongelmattoman toimivuuden.

Hajun hallinta

Oikea höyryfaasin hajunpoistotekniikka voi poistaa rikkivedyn (H2S) ja muiden kaasujen aiheuttamat hajut. Tarjoamme erilaisia ratkaisuja hajujen poistamiseen muun muassa dry scrubbing-tekniikkaan perustavia ilmanpuhdistimia (Dry Scrubbers) sekä moduulirakenteisia hajunsuodatusjärjestelmiä (Tank Vent Odour Filters) teollisuuslaitoksissa, vedenpuhdistamoissa ja julkisella sektorilla.

Myrkyllisten kaasujen hallinta

Jalostusteollisuus vapauttaa erilaisia myrkyllisiä kemikaaleja ilmakehään. Tarjoamme dry scrubbing -tekniikkaan perustavia ilmanpuhdistimia (Dry Scrubbers) ja kemikaali suodattimia (Chemical Filters) näiden myrkyllisten kaasujen hallintaan. Järjestelmämme poistaa myrkylliset kaasut tehokkaasti soveltuen käytettäväksi eri teollisuudenaloilla.

CO2 hallinta

Hiilidioksidin (CO2) poisto on tärkeää useissa tiloissa kuten turvahuoneissa ja miehistösuojissa. Kilpaurheilijoiden harjoittelu korkean ilmantilan huoneissa (hypoksiaharjoittelu) vaatii hiilidioksidin tehokasta poistoa. Alfaintek tarjoaa erilaisia CO2 pesureita (CO2 Scrubbers) näihin tarkoituksiin mukaan lukien erikoistilojen kuten puhdastilojen ilmavaihtoon.